Erken doğum için risk faktörleri

ERKEN DOĞUM (PRETERM DOĞUM)

ERKEN DOĞUM RİSKİ – ERKEN DOĞUM TEHDİDİ
Erken doğum ya da preterm doğum son adet tarihine göre 24 hafta ile 37 hafta arasında doğum olmasıdır. 34-37 haftalar arasında olan erken doğumlar tüm erken doğumların %70’ini oluşturur ve geç preterm eylem olarak adlandırılır.
37 hafta ile 41 hafta arasında olan doğumlar ise miadında yani normal zamanında (term) doğumlar olarak değerlendirilir. Doğum sancılarının başlaması ise erken doğum tehdidi olarak adlandırılır.

Bütün doğumların yaklaşık %10’u erken doğum şeklinde olmaktadır. Preterm doğumlar konjenital anomaliler hariç neonatal ölümlerin (yenidoğan dönemindeki ölümlerin) %75’inden sorumludur. Erken doğum ile sonuçlanan gebeliklerde bebekte görme ve işitme problemleri, kronik akciğer hastalığı, okul başarısızlığı, serebral palsy (spastik çocuk) görülme ihtimali daha yüksektir.

Erken doğumlarda bebeğin yaşama şansı doğum haftası arttıkça giderek artar. Örneğin 24. gebelik haftasında olan doğumlarda bebeklerin çok az bir kısmı yaşayabilirken, 26. haftadaki doğumlarda bebeklerin yaşama şansı yaklaşık %50’dir. Ölüm oranı 28. haftada gerçekleşen doğumlarda yaklaşık %25 iken 30. haftada %10 civarındadır. 34 haftadan sonra doğanlar yüksek oranda yaşama şansına sahiptir. Halk arasında bazen söylenen “7 aylık doğan bebeğin yaşama şansı sekiz aylık doğana göre daha fazladır” sözü tamamen yanlıştır.

Erken doğum eylemi nedir?
Erken doğum tehdidi (tehdit) yani erken doğum riski 37 haftadan önceki bir gebelikte sadece sancıların başlamasını ifade eder, bu sancılar artarsa erken doğum meydana gelebilir. Eğer rahim ağzında açılma olmuşsa, bebek doğum kanalında ilerlemeye başlamışsa artık doğum eylemi gerçekleşiyordur, buna erken doğum eylemi denir. Erken doğum tedidinde eylem yani açılma, ilerleme yoktur veya çok azdır, sadece sancılar vardır.
gebelik süresi, gün aşımı, preterm
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Erken doğum için risk faktörleri, nedenleri:
– Daha önce erken doğum yapanlar
– Daha önce ölü doğum hikayesi
– Rahim ağzıyla ilgili ameliyat geçirenler
– Rahimle ilgili anomaliler, şekil bozuklukları
– Sigara içimi
– İlaç bağımlılığı
– Annede kansızlık
– Annedeki kronik hastalıklar
– Annede stres ve depresyon
– Gebelik sırasında idrar yolu enfeksiyonu geçirmek
– Zarların erkenden açılması ve su gelmesi (EMR)
– Gebelikte kanama meydana gelmesi
– Düşük sosyoekonomik düzey
– Siyah ırkta erken doğuma 2-4 kat daha sık rastlanır
– Gebelikte yüksek tansiyon olması
– Çoğul gebelikler
– Aşırı fiziksel aktivite
– Doğumlar arasındaki sürenin kısa olması
– Anne yaşının 18’den küçük veya 40’dan büyük olması
– Annenin kilosu azaldıkça erken doğum riski de artmaktadır. (Kilo fazlalığının da getirdiği başka riskler vardır.)
– Oligohidramnios, polihidramnios (Amnion suyunun az veya fazla olması)
– IVF, ICSI (tüp bebek)

Leave a Reply